Cusano Dominican Connecticut cigārs

Cusano Dominican Connecticut

Lai gan mana aizraušanās ir pīpes, tomēr šad un tad uzsmēķēju arī pa cigāram. Biju iedibinājis tādu kā tradīciju, kad pabeidzu kādu projektu – nopērku un nosmēķēju kādu labu cigāru. Tas piešķīra visam procesam tādu kā pabeigtības sajūtu. Cigāru smēķēšanu var diezgan lielā mērā pielīdzīnāt pīpes pīpēšanai. Abiem vajadzīgas zināmas iemaņas, abi ir nesteidzīgi un pedantiski procesi.

Turpināt Cusano Dominican Connecticut cigārs lasīšanu